Waarvoor staat zwemclub Labio First?

First-labio staat garant voor een kwaliteitsvolle zwemopleiding. De zwemschool bestaat uit drie niveau’s watergewenning en vier scholingsgroepen. Voor elke groep zijn er specifieke eindnormen ontwikkeld. Pas als deze behaald zijn kan er doorgeschoven worden naar een volgende groep. Hiervoor worden twee maal per jaar testmomenten georganiseerd.

De zwemschool volgt een leerlijn die ontwikkeld werd door de Vlaamse zwemfederatie maar met eigen accenten.

Elke lesgever dient over een pedagogisch en/of zwemspecifiek diploma te beschikken en wordt intern verder opgeleid, bijgeschoold en gecoacht.

Wil je lid worden?