FIRST

Sinds 1 januari 2004, hebben zwemclubs uit Oudenaarde, Oostakker, Merelbeke, Zottegem, Gent en Deinze de krachten gebundeld in één vereniging  FIRST  of Flanders Inter Regio Swim Team. Sedert het voorjaar 2006 werd besloten om binnen FIRST enkel samen te werken met de afdelingen Merelbeke (Octopus), Oostakker (ZRO) en Zottegem (Labio). Elke afdeling heeft zijn eigen zwemschool en competitiegroep. De zwemschool van Zottegem noemen we LABIO. Wanneer we dus spreken over FIRST-LABIO dan bedoelen we hiermee de competitie-afdeling in Zottegem. Met FIRST wordt de overkoepelende competitieclub bedoeld die de 3 afdelingen omvat.

Regio

De doelstelling van FIRST is om, binnen Oost-Vlaanderen een grote vereniging te vormen met enkele aanwezige clubs. Als we kijken naar de huidige inhoud van de vereniging (Zottegem, Merelbeke en Oostakker), dan zijn we er al voor een zeer groot deel in geslaagd om dat gebied in te kleuren.

Aantal trainingen per week

Voor de pre-competitie en de basisgroep verwachten wij een gemiddelde van 3 trainingen per week.Vanaf de C-groep moet de zwemmer een gemiddelde van 3 trainingen per week halen. De B-groep moet minstens 4x per week trainen en de A-groep moet minstens 5x per week trainen. Wie niet aan zijn/haar gemiddelde geraakt zakt een groep lager. Er zijn per seizoen 2 evaluatiemomenten. Wie vanaf de C-groep geen gemiddelde van 3 trainingen per week haalt zal geen competitie meer mogen blijven zwemmen.

Er wordt heel wat tijd gestoken in periodisering en trainingsschema’s. Als een zwemmer geen 3 x per week traint, dan heeft deze planning geen nut en kan er bijgevolg naar geen enkele wedstrijd toegewerkt worden. Een seizoen bestaat uit 2 ‘piekmomenten’. De voorbereiding op een belangrijk seizoen doel start dus al maanden op voorhand!

De verantwoordelijke trainer beslist wie eventueel in aanmerking komt om over te gaan naar de volgende competitiegroep . De aanwezigheden, de conditie, de leeftijd, de wedstrijdresultaten en de technische vaardigheden van de zwemmer zijn hierbij bepalend. Deze evaluatie gebeurt ongeveer 3 x per jaar na de vakanties.

 Precompetitie    Basisgroep   C-groep   B-groep   A-groep  Kernteam 
Technisch vaardig in de 3 stijlen (cr,ss,rg) Technisch vaardig in de 3 stijlen (cr,ss,rg) Alle 11-12 jarigen v/a 13-14 jaar v/a 15-16 jaar A-zwemmers en/of

B(J)K limiet

 ≤ 12jaar Basis vlinderslag V4- tijd >5’45 V4- tijd > 5’15 V4- tijd < 5’15
Notie van keerpunten  +/- B-tijd +/- A tijd
 3 x / week (di,do,za) 3 x / week   Min. 3 x / week  Min. 4 x /week  Min. 5 x / week
di & vr 18.00 u -19.00 u

zat 10.00 u – 12.00 u

  18.00 u -19.00u  16.30u – 18.00u  16.30u – 18.00u  16.30u – 18.00u  16.30u – 18.00u

Wedstrijdzwemmen

wedstrijdzwemmen kan je pas starten vanaf de leeftijd van 9 jaar!

Wie voor competitie kiest moet een minimum aantal wedstrijden (6) zwemmen per seizoen.

Alle zwemmers zullen de mogelijkheid krijgen om ongeveer evenveel wedstrijden te zwemmen. Alle First-trainers ( de 3 afdelingen) leggen een wedstrijdkalender voor elke groep vast. Er worden wedtsrijden voorzien vanaf de basisgroep.

Welke categorieën zijn er?

 • eendjes: 9-10 jaar
 • benjamins: 11-12 jaar
 • miniemen: 13-14 jaar
 • kadetten: 15-16 jaar
 • juniors: 17-18 jaar
 • seniors: 18 en ouder

Opmerking: de benaming eendjes, benjamins,… wordt officieel niet meer gebruikt. Toch zal je dit nog vaak horen.

De wedstrijd zelf

Hoe worden de reeksen indeeld?

Een zwemmer wordt op een wedstrijd ingeschreven met zijn of haar besttijd op de stijl die er te zwemmen valt op de wedstrijd. Volgens de inschrijftijden van alle clubs worden de reeksen ingedeeld. Reeksen worden dus ingedeeld op snelheid.

Als je de wedstrijd (bv 100m Vrije Slag,…) nog nooit eerder zwom, wordt je zonder tijd ingeschreven. Als je zonder tijd ingeschreven wordt zwem je in de traagste reeksen. Reeksen worden meestal omgekeerd genummerd: de traagste zwemmers zwemmen in de eerste reeks (reeks nr…), de snelste zwemmers in de laatste reeks (reeks 1). In eenzelfde reeks wordt ook een indeling gemaakt op snelheid. De baan waarin je zwemt heeft te maken met je inschrijftijd t.o.v die van je tegenstanders in de reeks. De snelste van elke reeks zwemt in de meeste gevallen in de middenbanen.

Dus?

Let er op, als je een programma bij de hand hebt… dat je weet dat je niet enkel concurrentie kan hebben in de reeks waarin jij zwemt, maar ook in de reeksen voor of na je. Daar kan een leeftijds- of categoriegenoot zwemmen!

Officials?

Wat zijn officials? Je hebt Keerpuntrechters, Tijdopnemers, Aankomstrechters (TAK), een Starter, een Kamprechter, een Jurysecretaris (JP). Al deze mensen hebben examens afgelegd, stages doorlopen en cursussen gevolgd om jou zo goed mogelijk te begeleiden op een wedstrijd en om de wedstrijd een ‘officieel’ karakter te geven.. Je kan ze vergelijken met scheidsrechters op het voetbal of bij volleybal of basketbal. Bij een zwemwedstrijd zijn er echter véél meer officiëlen dan bij een voetbalwedstrijd!

Een Keerpuntrechter houdt nauw gelet de keerpunten die je maakt in het oog. Hij kijkt of je geen fouten maakt! Je trainer zal er zeker voor zorgen dat, als je goed je best doet, je niet uitgesloten wordt tijdens het zwemmen.

Een Kamprechter kan een zwemmer zelf uitsluiten, of op aanraden van een Keerpuntrechter of een Tijdopnemer.

Ouders van competitiezwemmers en andere geïnteresseerden kunnen zich steeds opgeven om official te worden. Dit kan gebeuren bij het bestuur. De opleidingen  worden volledig betaald door de club! Zo steunt u ook de club, want elke club moet, afhankelijk van het aantal inschrijvingen aan officiële wedstrijden, officials afvaardigen. Bij een tekort aan officials betaalt de club boetes

Uitgesloten?

Wanneer kan je uitgesloten worden? Wanneer je fouten maakt kan je uitgesloten worden. Zoals bv, een valse start, foute keerpunten, foute stijl zwemmen (behalve bij ‘vrije slag’), onsportief gedrag, te laat aan de startblok, …

Starten?

De starter zorgt voor het startsignaal. Hij zal eerst (als alle zwemmer klaarstaan aan de startblok) een lang fluitsignaal geven. Daarna zal hij roepen ‘op uw plaatsen’ en vervolgens het startsignaal geven (één krachtig fluitsignaal). Op dat signaal dien je zo snel mogelijk te starten. Je moet wel opletten dat je niet vóór het fluitsignaal vertrekt, anders wordt je uitgesloten!

Afgevaardigde?

De afgevaardigde is iemand van de club die de zwemmers samen met de trainer begeleidt op de wedstrijd. Hij of zij zorgt er samen met de trainers voor dat de zwemmers in het oog gehouden worden en tijdig aan de start verschijnen!

Voor de wedstrijd moeten de zwemmers zich steeds melden bij de afgevaardigde en de trainer!

Doel van FIRST op wedstrijd?

Voor de jongste zwemmertjes is het allerbelangrijkste dat de stijl en techniek, die door de trainer aangeleerd werd goed wordt uitgevoerd.. (of zo goed als mogelijk). Het winnen komt achteraf wel.

Ook sta je soms naast een zwemmer die even oud is, die twee koppen groter is als jezelf. Geen nood, uiteindelijk zal techniek het halen van kracht. Jij groeit later nog wel! Hij of zij misschien niet meer.

Hoe ouder je wordt, hoe groter het belang van prestaties! Je tracht zoveel mogelijk je besttijden te verbeteren.

Uiteraard kan je niet op elke wedstrijd je besttijden verbeteren.. Zwemmen is leren omgaan met winnen en verliezen! Bij de oudste zwemmers wordt er ‘gepiekt’ naar de grote wedstrijden in een seizoen, waar wordt verwacht dat je goed presteert! In de periodes van opbouw naar een belangrijke wedstrijd ben je fysiek ook kwetsbaar en vatbaar voor ziekte. Denk daaraan en verzorg je. Loop niet met je natte hoofd in de kou, draag een muts! Eet gezond en op regelmatige tijdstippen! Ga tijdig slapen,…

Hoe inschrijven voor een wedstrijd?

De trainers bepalen welke zwemmers aan welke zwemwedstrijden zullen deelnemen. De zwemmers worden hiervan op de hoogte gebracht d.m.v. een mail van Geert via wedstrijden@zwemclubfirst.be. Als je niet kan deelnemen, meld u dan af bij Geert PER MAIL voor afsluiting van de inschrijvingen. Voor alle (niet afgemelde) zwemmers die niet aanwezig zijn op de wedstrijd moeten we toch officials voorzien en betalen we boetes! Vanaf nu zullen deze boetes doorgerekend worden aan de zwemmer!

Hoe voorbereiden de dag voor de wedstrijd?

De dag voor een wedstrijd ga je natuurlijk op tijd slapen en zorg je ervoor dat je ’s avonds nog voldoende gegeten hebt (liefst geen al te vettige voeding maar koolhydraatrijke voeding).

Wat op de dag van de wedstrijd?

Als je ’s morgens opstaat, let er dan op dat je voldoende ontbeten hebt, of ’s middags nog een lunch genomen hebt vooraleer je komt zwemmen! Je kan niet presteren met een lege maag!

Wat is een forfait?

Dit betekent dat je niet aanwezig bent op een wedstrijd waarvoor je ingeschreven was. Indien je teveel inschrijft en niet opdaagt, zal je NIET meer ingeschreven worden op wedstrijden. Als je om één of andere (geldige) reden niet kan komen, verwittig dan steeds je trainer tijdig!

Kledij?

Je komt naar het zwembad in de training van de club! Als het te koud is kan je makkelijk iets onder je trainingsvest aandoen.. Het is de bedoeling dat we als club naar voor komen! In het zwembad heb je de T-shirt en of training van de club aan! Wij zwemmen allemaal met de clubbadmuts! Zonder herkenbare badmuts wordt niet gezwommen.
Training, polo e.d. worden bij Hotsport JAKO aangekocht. Met First-logo en ev. opdruk van voornaam . Op deze aankopen krijgen First-leden 20% korting. Bestellen kan bij het secretariaat van de club (Petra)

In het zwembad zwem je  met een zwembroek/zwempak naar eigen keuze. Ze moeten wel steeds voldoen aan de FINA reglementen (officiële wedstrijden).
Voor alle sportbenodigdheden heeft de club een sponsorcontract met Sportwinkel Lauwers in Lauwe. Elke zwemmer heeft recht op een korting van 30% op een wedstrijd zwembroek/pak en 20% op een trainingszwembroek/pak. Verder nog eens 10 % op alle andere sportartikelen. De club krijgt op deze aankopen dan sponsoring voor de aankoop van materiaal dat gebruikt wordt bij de trainingen. Om van deze kortingen te kunnen genieten, heeft u kaarten nodig die u kunt verkrijgen bij het bestuur.

Iedereen zwemt met een grijze First badmuts. De eerste badmuts krijg je gratis van de club. De andere moet je aankopen bij het bestuur aan 8,00 €/st.

Tussen het inzwemmen en de wedstrijden draag je het grijze First T-shirt. De eerste T-shirt is gratis. De andere moet je aankopen aan 8,00 €.

Wat zeker niet vergeten?

 • Een reserve badpak of zwembroek, je kan niet de ganse dag in een natte zwembroek of badpak rondlopen. zo koelen je spieren af en kan je ziek worden, krampen krijgen en verhoogt de kans op minder goed zwemmen!
 • Je zwembrilletje + een reserve!! Het gebeurt anders nooit maar op dat ene moment net wel.. brilletje stuk! Dus zorg dan zelf voor een reserve en vraag niet dat van je collega’s!
 • Badslippers zodat je niet met natte voeten op een koude vloer moet rondlopen. Wie koude voeten heeft, heeft algemeen koud. Tussen de wedstrijden moet je lichaam warm blijven!
 • Op sommige wedstrijden kan je lang moeten wachten vooraleer je moet zwemmen. Sommigen nemen daarom een stoeltje of veldbedje mee. Ook een ‘ontspannend’ gezelschapsspelletje mag je altijd meenemen, maar hou wel steeds in de gaten wanneer je moet zwemmen!

Zie aanstiplijst achteraan het bundeltje!

Eerst en vooral: op tijd komen! Verwittig je trainer en afgevaardigde als je bent aangekomen. Daarna correct en intensief loszwaaien. Als je lichaam goed opgewarmd is kan je beginnen met inzwemmen. Je trainer zal je wel laten weten wat je dient in te zwemmen! Goed inzwemmen is zéér belangrijk voor het opwarmen van de spieren en het watergevoel!Op de wedstrijd zelf?

Kan je toch onverwacht niet deelnemen verwittig ook je trainers en afgevaardigde dat je niet aanwezig kan zijn

Na je wedstrijd?

Na de wedstrijd ga je eerst bij de trainer langs, die samen met jou de wedstrijd, de techniek e.d. bespreekt. Je kleedt je zo snel mogelijk aan zodat je geen koud krijgt. Vaak kan je eerst nog wat loszwemmen. Nadien mag je even langsgaan bij je ouders.

Op internet zijn de uitslagen steeds te bekijken. Op bepaalde sites worden deze uitslagen gegroepeerd en worden er rankings opgemaakt, per provincie,per club of op Belgisch niveau. “Swimrankings” www.swimrankings.net en “belswim” zijn daarvoor ideale sites

Op de uitslag staat de rangschikking vermeld per wedstrijd, per categorie. Je plaats, je club en licentienummer staat eveneens vermeld. Ook staat je inschrijftijd vermeld (meestal je – oude – besttijd) en daarna je gezwommen tijd op de wedstrijd! Achteraan (rechts) kunnen nog enkele codes staan.. zoals ‘LV’, ‘BK’, ‘JH’…

 • LV: Loodsvisje of A-tijd
 • BK: Beslissing Kamprechter, de Kamprechter beslist bij gelijke tijd wie er eerst aankwam.
 • JH: Jonge Haai…

Ook staat er soms ‘DIS’ (disqualified) of ‘FF’ (FORFAIT). Op het laatste blad worden meestal de redenen vermeld waarom een zwemmer werd uitgesloten.Hoe een uitslag lezen?

Medailles?

Medailles behaal je als je binnen je categorie of leeftijdsjaar bij de top-drie bent!

Voor de eerste plaats is er een gouden medaille, de tweede is goed voor een zilveren plak en de derde uiteraard voor een bronzen! Op sommige wedstrijden zijn er ook naturaprijzen voorzien. Soms zelfs geldprijzen!

Wie een medaille heeft moet deze zelf gaan afhalen op de wedstrijd.