Algemeen bestuur

Ruth De Fraine

Voorzitter

Petra Meremans

Secretaris

Vertrouwenspersoon / Persoonlijke Integriteit

Dominick De Boever

Penningmeester

Michaƫl De Troyer

Geert Bisback

Koen De Carne

Ondervoorzitter Labio

Ondervoorzitter Labio / First, Website, Bestuurder competitie VZF/KBZB

Sonja De Ruyver

Bestuurslid

Isabel Campens

Verantwoordelijke activiteiten

Koen Van Heghe

Voorzitter FIRST

Voorzitter FIRST Voorzitter VZF OVl

Rudy Van Durme

Erevoorzitter