Algemeen bestuur

Ruth De Fraine

Voorzitter

Koen De Carne

Ondervoorzitter Labio

Ondervoorzitter Labio / First, Website, Bestuurder competitie VZF/KBZB

Petra Meremans

Secretaris

Vertrouwenspersoon / Persoonlijke Integriteit

Dominick De Boever

Penningmeester

Sonja De Ruyver

Verantwoordelijke zwemschool

Koen Van Heghe

Voorzitter FIRST

Voorzitter FIRST Voorzitter VZF OVl

Isabel Campens

Verantwoordelijke activiteiten

Rudy Van Durme

Bestuurslid LABIO Zwemclub