Algemeen bestuur

Rudy Van Durme

Voorzitter LABIO Zwemclub

Koen De Carne

Ondervoorzitter Labio

Ondervoorzitter Labio / First, Website, Bestuurder competitie VZF/KBZB

Ruth De Fraine

Secretaris

Secretaris / inschrijvingen

Dominick De Boever

Penningmeester

Sonja De Ruyver

Verantwoordelijke zwemschool

Koen Van Heghe

Voorzitter FIRST

Voorzitter FIRST Voorzitter VZF OVl

Isabel Campens

Verantwoordelijke activiteiten

Petra Meremans

Vertrouwenspersoon / Persoonlijke Integriteit